Överföringar

Varför tar min betalning längre tid än väntat?

Då många parter är involverade i internationella betalningar kommer det att finnas situationer där vi, våra samarbetspartners eller mottagande banker kan behöva göra ytterligare undersökningar om den betalning du har initierat. I dessa fall kan betalningen försenas och i vissa fall avvisas.

Hur gör jag en överföring?

Gå in i appen och klicka på symbolen för överföring. Fyll i efterfrågad information under "överföra - överföring till utlandet" och bekräfta överföringen. Det tar 2-3 arbetsdagar innan överföringen syns hos mottagaren efter det att du genomfört den. Överföringar kostar 0.5% av det totala beloppet.

Hur mycket kan jag sätta in?

Du kan högst sätta in 1.000 EUR per Top-up, och högst 2.000 EUR per dag och 5.000 EUR per månad.

Varför har det överförts mindre pengar än jag förväntade mig?

Ibland kan banken behöva ta dina medel via en motsvarande bank för att nå din destination. Dessa motsvarande banker kan ta ut en transaktionsavgift som resulterar i att mindre pengar kommer fram till mottagarkontot. Detta är vanligare när det gäller transaktioner i USD. Därför rekommenderar vi dig att skicka ett större belopp för att kunna täcka dessa avgifter om du ska göra denna typ av överföring.

Vilka valutor kan jag överföra pengar i?

Du kan för närvarande betala i: USD, GBP, EUR, NOK, DKK, SEK, PLN, SGD, AUD, MXN, HUF, CZK, CAD och HKD. Du måste dock överföra pengar i landets officiella valuta. Det innebär att du bara kan överföra SEK till konton i Sverige och NOK till konton i Norge.

Vilken typ av mottagare är begränsade?

Våra samarbetspartners har vissa restriktioner för vilka typer av mottagare som du får skicka pengar till. Följande typer av mottagare är förbjudna med vår tjänst: Vapen och försvar, Multi-Level Marketing (Nätverksförsäljning), Pantlånare, Politiska grupper, Ädelmetallgrupper, Spekulativ handel, Illegala produkter och tjänster, Vuxeninnehåll och tjänster, Drogtillbehör, Carbon Credits, Kryptovalutor, Spel (Gambling)
Det är ditt ansvar att se till att du följer dessa krav när du initierar en överföring.

Vilka länder kan jag överföra pengar till?

Du kan för närvarande skicka pengar i landets officiella valuta till följande länder: Andorra, Australien, Österrike, Belgien, Kanada, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Grekland, Hongkong, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, Monaco, San Marino, Sverige och USA.

Finns det några kostnader i samband med en överföring?

Du kan när som helst se kostnaderna för en överföring i vår prislista.

Hur lång tid tar det för min överföring att komma fram?

Det tar 2-3 arbetsdagar innan överföringen syns hos mottagaren efter det att du genomfört den. Om din överföring inte har kommit fram efter 3 arbetsdagar rekommenderar vi dig att ta kontakt med vår support.

Varför har min betalning avvisats?

Det kan finnas flera situationer där din betalning avvisas. Vi eller våra samarbetspartners kan avvisa en betalning om mottagaren inte är godkänd eller misstänks ha samband med penningtvätt eller bedrägeri. Den mottagande banken kan avvisa betalningen av andra skäl. Vi gör vårt bästa för att hålla dig informerad om din betalning avvisas. 

Lunar behöver ditt samtycke till cookies

I överensstämmelse med Data Protection Regulation art. 6, PCS 1 (a), ger jag härmed samtycke till att Lunar A/S (“Lunar”, “vi”, “os”) får använda cookies och andra teknologier i förbindelse med aktiviteter relaterade till mitt besök på Lunars webbplats eller app. Läs vår cookie policy här.