Hvad er indskydergarantien?

Indskydergaranti betyder, at garantiformuen beskytter indestående beløb på bankkonti i pengeinstitutter, i tilfælde af konkurs, med op til 750.000 kr. pr. indskyder.

Kan jeg indsætte kontanter?

Det er ikke muligt at indsætte kontanter i Lunar Bank. Vi arbejder en løsning, hvor det vil være muligt.

Hvordan er mine penge sikret?

Dine penge er dækket via indskydergarantiordningen, og er reguleret under Finanstilsynet. Det betyder, at du får samme sikkerhed for dine penge, som i andre danske pengeinstitutter. Garantiformuen beskytter indestående beløb på bankkonti i pengeinstituttet, i tilfælde af konkurs med op til 750.000 kr.

Lunar har brug for dit samtykke til cookies

I henhold til databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, giver jeg hermed samtykke til, at Lunar A/S ("Lunar", "vi", "os") må anvende cookies og andre teknologier i forbindelse med aktiviteter relateret til mine besøg på Lunars hjemmeside eller app. Læs vores cookiepolitik her.